ChipsAway Reusel staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten;
in geen geval is ChipsAway Reusel aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.
Tekst van deze website mag alleen worden gebruikt indien vooraf toestemming is gevraagd aan ChipsAway Reusel.
Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van ChipsAway zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van ChipsAway worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

ChipsAway Reusel.